o sajmu

Šta je Career Days?

Career Days predstavlja sajam edukacija, poslova i praksi, pre svega usmeren ka mladoj populaciji. Cilj sajma jeste da poveže mlade ljude sa poslovnim prilikama iz njihovog okruženja. 

Sam sajam karakteriše veliki broj aktivnosti koje pomažu učesnicima da se povežu i bolje upoznaju sa poslovnim svetom, kao i tržištem rada. Skoro svake godine, sastavni deo sajma su predstavljanje pratnera, edukativne radionice, kao i selekcioni intervjui koje organizuju partnerske firme.  Kroz CV bazu učesnici imaju prilike da apliciraju za otvorene pozicije u liderskim firmama iz različitih oblasti. NAŠ CILJ

Veliki broj mladih ljudi, nezaposlenih i studenata (apsolventi, diplomci, postdiplomci), različitih obrazovnih profila, ne dobijaju mogućnost da stupe u direktan kontakt sa poslodavcima. Stoga, naš cilj je da povežemo mlade sa prilikama koje se oko njih nalaze. Istovremeno kompanijama omogućujemo da na jednostavan, brz i efikasan način dođu do potrebnih kadrova. Kompanije traže mlade proaktivne, spremne ljude koji imaju potrebu da se aktiviraju, sami preuzmu inicijativu i konstantno se usavršavaju. Želimo da informišemo mlade ljude, da ih podstaknemo da rade na sebi, kao i da stiču praktična znanja i iskustvo.

CAREER DAYS KROZ GODINE

Career Day se u Beogradu uspešno održava već 30. godina. U Nišu je prvi put organizovan 2005. godine od strane Lokalne kancelarije AIESEC-a. Mesto održavanja je bio Elektronski faklutet, a sam sajam se u  kontinuitetu održavao sve do 2012. godine. Nakon skoro 10 godina pauze Career Days je ponovo pokrenut 2020. godine u formi online događaja “Meet Your Career” u saradnji sa Naučno-tehnlopškim parkom u Nišu. Meet your Career je predstavljao uvodni događaj, koji je prethodio sajamu održanom godinu dana kasnije, 20. oktobra 2021. godine.
Nakon 9 godina, sajam Career Days je ponovo pokrenut u Nišu. Organizatori sajma su bili Naučno-tehnološki park i studentska organizacija AIESEC. 

ORGANIZATORI SAJMA