Kontakt

Organizacioni tim sajma

za 2022. godinu

Dunja Lazarević

Predsednica Lokalne Kancelarije AIESEC-a u Nišu

Mihajlo Vasić

Predsednik Organizacionog tima za Career Days

Katarina Radičević

Potpredsednica Departmana za razvoj poslovanja- Prodaja i komunikacija sa partnerima

Emilija Manić

Potpredsednica za logistiku i iskustvo delegata u okviru organizacionog tima

Anastasija Stamenković

Potpredsednica za logistiku i iskustvo delegata u okviru organizacionog tima

Nevena Ristić

Potpredsednica za marketing i odnose sa javnošću u okviru organizacionog tima

Lenka Sekulić

Potpredsednica za marketing i odnose sa javnošću u okviru organizacionog tima

Marija Cvetković

Tim liderka u departmanu za razvoj poslovanja – prodaja i komunikacija sa pratnerima

Marta Radovanović

Tim liderka u departmanu za razvoj poslovanja – prodaja i komunikacija sa pratnerima

Predsednik Organizacionog tima za Career Days

Predsednica departmana za razvoj poslovanja

Predsednica Lokalne kancelarije AIESEC-a u Nišu

Pišite nam i preko Instagrma